Comarch e-Sprawozdania

Aplikacja do tworzenia i wysyłania e-Sprawozdań finansowych w formacie XML.

 

Comarch e-Sprawozdania dają możliwość pracy nad elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi niezależnie od posiadanego systemu ERP.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemami Comarch ERP. Dane do aplikacji można również wprowadzić poprzez szablon Excel, z pliku JPK_KR, ręcznie lub poprzez stworzony we własnym zakresie integrator.

Dedykowany walidator

Aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.

 

Podpisy elektronicze

Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem finansowym w aplikacji (czyli podpis sprawozdania w aplikacji).

Dodawanie załączników

Dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.

 

Budowa sprawozdania finansowego

możliwość budowy sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych (import danych i obrotówki z JPK_KR) oraz zapisania/przesyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf (wraz z dokumentami powiązanymi oraz ustawieniami konfiguracyjnymi). Aplikacja ma możliwość generowania sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni.

Najważniejsze zalety Comarch e-Sprawozdania

  • Zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów

  • Aplikacja pozwala na "czytanie" innych sprawozdań firnansowych przygotowanych w formacie XML

  • Współpraca z systemami Comarch ERP – dane do aplikacji mogą być zaczytane wprost z zestawień księgowych

  • Dostęp w Chmurze

Klienci korzystający z Comarch e-Sprawozdania

Chciałbym wyrazić pozytywna opinie na temat nie tylko produktu ale i obsługi klienta. Pomoc w odzyskaniu konta i sprawne i wyczerpujące odpowiedzi mailowe na zapytania są po prostu nie ocenione w czasach, gdy terminy gonią a i okres niesprzyjający. W szczególności chciałbym wymienić panią Aleksandrę ze Sklepu Comarch. Bardzo dziękuję za pomoc..

SSAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Dostosuj produkt do swoich potrzeb