Comarch ERP Optima

Moduł dostępowy (Kasa/Bank)

1 stanowisko

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

225,00

Centrum Comarch

Wymagania

Opinie

4 / 1 Opinia
Dodaj opinię

JUSTICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

12.11.2021

Wszystko ok. Poza faktem iż mimo zakupu dwóch licencji otrzymałem jedną. Na szczęście obsługa na prośbę przesłaną przez e-mail w przeciągu 2 godzin naprawiła swój błąd. Mimo wszystko polecam!

Funkcjonalności modułu:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
 • definiowanie dowolnych form płatności
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie
 • możliwość generowania dokumentów kompensat
img
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz
img
Wymaga co najmniej jednego innego modułu płatnego oprócz Kasa/Bank.
Warunki korzystania i gwarancji

Wymagania techniczne Comarch ERP Optima


Regulaminy Promocji w Sklepie Comarch