Comarch ESEF

Narzędzie do generowanie raportów finansowychn spółek notowanych na rynkach regulowanych przez Unię Europejską.

 

Aplikacja Comarch ESEF to narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z najnowszymi wymogami.

Wymóg dotyczy wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE – w Polsce to spółki z rynku głównego GPW.

Korzyści z raportowania w ESEF

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg wielowymiarowych korzyści które opierają się głównie na zwiększeniu porównywalności i użyteczności informacji finansowych.

 

Dla spółek giełdowych

Najważniejsze korzyści wiążą się ze zmniejszeniem liczby błędów w raportowanych danych, a w dalszej perspektywie z możliwością analizy danych finansowych innych spółek w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne.

Dla inwestorów

Ta grupa uzyska dostęp do ustrukturyzowanej informacji – czyli możliwość szybkiego, kompleksowego przetwarzania najważniejszych informacji finansowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki analizy finansowej (inwestorzy większość czasu będą mogli poświęcić samej analizie, a nie zbieraniu danych).

 

Dla organów nadzorujących np. KNF

Przy tworzeniu sprawozdania w formacie XBRL przewidziano szereg walidatorów które na bieżąco informują o błędach lub uwagach. Większa przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie na większą pewność co do poprawności danych.

Najważniejsze zalety Comarch ESEF

  • Interface w 6 językach

  • Możliwość edycji sprawozdania finansowego

  • Możliwość prostego tagowania danych w sprawozdaniu finansowym

  • Dodawanie nowych rozszerzeń do taksonomii

Klienci korzystający z Comarch ESEF

Jedna z najstarszych fabryk cukiernicznych w Polsce. Wyroby cukierniczne sa sprzedawane głównie na rynku krajowym.

Wawel SA

Największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inter Cars SA

Spółka wydawnicza posiadająca w swojej ofercie literaturę beletrystyczną, encyklopedie, poradniki, a także przewodniki turystyczne.

Muza SA

 

Dostosuj produkt do swoich potrzeb