Comarch PPK

Optima

System Zamknij
Wersja Zamknij
Ilość pracowników w firmie Zamknij

Comarch PPK to aplikacja przeznaczona do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wersja Comarch PPK może obsłużyć, w zależności od wersji, od 10 do nielimitowanej ilości pracowników w firmie (aplikacji). Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, a także współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów.

260,00

Centrum Comarch

Wymagania

Opinie

Dodaj opinię

Dzięki aplikacji Comarch PPK będzie można:

  • prowadzić rejestr i ewidencję pracowników
  • naliczać i ewidencjonować miesięczne składki na PPK
  • generować pliki zgłoszeniowe, wyrejestrowujące oraz aktualizujące dane dla instytucji finansowych
  • generować pliki o składkach na PPK dla instytucji finansowych
  • rejestrować przystąpienia i wystąpienia pracowników do PPK
  • rejestrować deklarowane procentowe składki członkowskich dla PPK
  • gromadzić informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK

Comarch PPK Altum wymaga posiadania systemu Comarch ERP Altum. W wersji Comarch PPK Altum dostęp do aplikacji posiada wielu użytkowników.


Regulaminy Promocji w Sklepie Comarch