E-Szkolenie Optima

Księga Handlowa

Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

49,90 PLN

Kurs koncentruje się na tworzeniu i definiowaniu rozbudowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Adresujemy je do osób mających styczność z systemem lub uczestników kursu: link. Materiał prezentujemy za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu i filmów instruktażowych.

Czytaj więcejZwiń

Darmowa e-dostawa

49,90 PLN

Centrum Comarch

Wymagania

Opinie

Dodaj opinię o produkcie

Ocena wymagana
Podaj nazwę firmy
Opinia wymagana

Zagadnienia merytoryczne szkolenia e-learningowego

 • Schematy księgowe – informacje ogólne
  Nagłówek schematu księgowego / Elementy schematu księgowego / Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych / Księgowanie schematem / Podgląd zapisu księgowego / Przygotowanie do budowy schematu / Sprawdzenie poprawności schematu / Logowanie operacji seryjnych
 • Budowa schematu księgowego
  Działanie schematu księgowego / Budowa schematu księgowego przy użyciu zaawansowanych opcji (Operator logiczny IN, Klauzula BETWEEN, Funkcja CASE, Funkcja systemowa ROUND, Funkcja systemowa DATEADD, Bezpośrednie odwołanie do pól w bazie danych, Zapytania SQL, Funkcje serwerowe) / Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont / Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy / Zestawienie bilansowe
img
 • Przykłady schematów księgowych
  Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
  Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
  Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane na formularzu kategorii?
  Jak stworzyć wielowariantowy wzorzec do księgowana zakupów?
  Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
  Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
  Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
  Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
  Jak w schemacie księgowym dokumentów z Rejestru VAT rozróżnić księgowanie dokumentów wystawionych na kontrahentów krajowych i zagranicznych?
  Jak zaksięgować płatność do faktury w Rejestrze VAT?
img
 • Jak zaksięgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w Rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module Faktury)?
  Jak zaksięgować wartość zakupu z dokumentów przeniesionych do rejestru VAT sprzedaży z modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)
  Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu?
  Schemat księgowy umożliwiający automatyczne rozliczanie w module Kasa/Bank oraz Księgowość/ Rozrachunki.Jak zaksięgować na osobne konta kwotę netto towarów i usług?
  Jak w schemacie księgowym dla dokumentu WZ odwołać się do wartości atrybutu na pozycji dokumentu?
  Jak zaksięgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony?
  Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?
  Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami Ma konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji VAT-7?
  Jak zaksięgować deklarację VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
  Jak stworzyć schemat dla raportów kasowych/ bankowych aby zapłaty korekt do faktur sprzedaży księgowały się na konto 201 i odpowiednio korekty dla faktur zakupu na konto 202?
  Jak zaksięgować dokument kasowy na Kontrahenta Nieokreślonego, który powstał z paragonu (do którego została wystawiona faktura sprzedaży na kontrahenta ABC)?
  Jak zaksięgować różnice kursowe?
  Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
  Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
  Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
  Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
  Jak zaksięgować listę płac?
  Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzą pracownicy z kilku wydziałów?
  Jak zaksięgować listę płac korygującą?
 • Pytania sprawdzające
 • Pełny opis szkolenia – program szkolenia.

  Oferta szkoleń Centrum Szkoleniowego Comarch SA – https://www.comarch.pl/szkolenia/.

  Klient, który zakupi szkolenie e-learningowe, otrzymuje w odrębnej wiadomości mailowej (w ciągu 48h) dane dostępowe do Platformy E-LEARNINGOWEJ na okres 12 miesięcy

  Po realizacji materiału i zaliczeniu testu Uczestnik ma możliwość pobrania imiennego Certyfikatu ukończenia Szkolenia..
Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowany system Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami. Potrzebna jest także znajomość zagadnień księgowych i polecana realizacja e-szkolenia: E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem.
Pomocne linki:
- pobranie demo: https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/;
- pierwsza pomoc w zakresie Comarch ERP Optima: http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/.