e-Sprawozdania Standalone

wersja stacjonarna

e-Sprawozdania
2. Ogólne
3. Wprowadzenie
4. Rachunek zysków i strat

1950,00 PLN

Comarch e-Sprawozdania to narzędzie które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.W tej wersji aplikacji umożliwiamy składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Czytaj więcejZwiń

Darmowa e-dostawa

1950,00 PLN

Centrum Comarch

Wymagania

Opinie

Dodaj opinię o produkcie

Ocena wymagana
Podaj nazwę firmy
Opinia wymagana

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień

Wkrótce będę dostępne nowe funkcjonalności, z których może skorzystać każdy, kto zdecyduje się na zakup aplikacji. Mowa m.in. o:

  • kolejnych wzorach sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
  • zarządzaniu podpisami pod sprawozdaniem
  • możliwości budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni

Aplikacja e-Sprawozdania dla systemów Comarch ERP dostępna jest tutaj»

Comarch e-Sprawozdania Standalone może działać samodzielnie, nie wymaga współpracy z systemami Comarch ERP