Porównywarka

Doradca Podatkowy Start

Doradca Podatkowy

Doradca Podatkowy Plus

Wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych

Obsługa transakcji w złotówkach i walutach obcych

Wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości, ceny, stawki VAT, zbiorcza/rabat)

Sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu

Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów

Wprowadzanie wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej

Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych

Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami

Bieżąca kontrola kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów

Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi

Generowanie plików JPK

Prowadzenie zapisów KPiR oraz Rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Ewidencja wynagrodzeń

Prowadzenie spisów z natury

Możliwość sporządzania deklaracji podatkowych

Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Operacje seryjne jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, generowanie i wysyłka plików JPK, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych

Przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów

Realizacja czynności administracyjnych, tj. kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima

Generowanie różnych analiz dla poszczególnych baz klientów

Tworzenie wielopoziomowego planu kont

Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres

Możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji

Dowolne definiowanie oraz wydruk różnych zestawień

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów

Ewidencja pracowników

Ewidencja wynagrodzeń (pracownicy etatowi, umowy cywilnoprawne)

Rozliczenie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, nadgodzin, dodatków

Naliczanie, wydruk oraz eksport deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Naliczanie i przesyłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych

Sporządzanie deklracji dla PFRON (Wn-D z imiennymi załącznikami)

Rozliczanie nadgodzin w okresie 1-miesięcznym

Zbiorcze naliczenie odpisów amortyzacyjnych

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych

Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby

Możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym