Porównywarka

Comarch ERP Optima Faktury

Comarch ERP Optima Handel

Comarch ERP Optima Handel Plus

Wystawianie faktur sprzedaży oraz zakupu

Wystawianie Faktur Korygujących (ilość, wartość, podatek VAT, korekta rabatowa)

Możlwość fiskalizacji dokumentów sprzedażowych dla osób fizycznych

Prowadzenie transakcji w walutach obcych

Pełną współpracę z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, Preliminarz Płatności ułatwiający planowanie przepływu środków finansowych w firmie

Standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty. Możliwość definiowania własnych form płatności przez użytkownika

Możliwość definiowania schematów numeracji dokumentów

Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów

Możliwość edycji wydruków

Obsługa zewnętrznych dokumentów magazynowych (PZ – Przyjęć Zewnętrznych, WZ – Rozchodów Zewnętrznych).

Obsługa wewnętrznych dokumentów magazynowych (PW – Przyjęć Wewnętrznych, RW – Rozchodów Wewnętrznych, MM – Przesunięć Międzymagazynowych)

Mozliwość wykonania inwentaryzacij

Kompletacja produktów

Prowadzenie wielu magazynów w obrębie jednej firmy

Współpraca z DPD oraz Sendit

Obsuga obrotu opakowaniami kaucjonowanymi

*Prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl)

*Współpraca z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż

Możliwość prowadzanie na magazyn zasobów towaru z podziałem na partie, zróżnicowane pod względem opisujących je cech, a następnie precyzyjne wydawanie konkretnych partii towaru

Możliwość wystawienia Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów na towary pochodzące z różnych magazynów