Porównywarka

Kasa Bank

Kasa Bank Plus

Wprowadzanie wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej

Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych

Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami

Bieżąca kontrola kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów

Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi

Prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych)

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników