Porównywarka

Płace i Kadry

Płace i Kadry Plus

Możliwość prowadzenia ewidencji pracowników

Naliczanie i przesyłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych

Naliczanie, wydruk oraz eksport deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D z imiennymi załącznikami)

Prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej

Możliwość tworzenia wielopoziomowej struktury wydziałowej, Struktura wydziałowa

Możliwość prowadzenia rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Ewidencja i rozliczanie pracowników tymczasowych

Opis analityczny wypłat

Możliwość rozliczenia czasu pracy pracownika w oparciu o RCP (Rejestrator Czasu Pracy)

Operacje seryjne (seryjne dodawanie dodatków, nieobecności itp.)

Zatrudnienie pracownika na kilku etatach jednocześnie (wieloetatowość)

Możliwość pełnej ewidencji i kontroli wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)