Porównywarka

Start Mikrofirma

Start Mała Firma

Start Firma

Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów

Wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych

Sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu

Wprowadzanie wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej

Fiskalizacja sprzedaży dla osób fizycznych

Wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, ceny, stawki VAT, zbiorcza/rabat)

Obsługa transakcji w złotówkach i walutach obcych

Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami

Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych i kondycji finansowej firmy

Rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów

Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi

Możliwość sporządzania deklaracji podatkowych i wysyłki e-Deklaracji

Rejestracja kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, osoba prowadząca, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.)

Przeprowadzanie inwentaryzacji

Obrót opakowaniami kaucjonowanymi

Tworzenie deklaracji Intrastat

Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów

Prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl)

Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet

Harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.)

Faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Prowadzenie spisów z natury

Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB

JPK_PKPIR, JPK_EWP

JPK_MAG

Ewidencja wynagrodzeń

Prowadzenie zapisów KPiR oraz Rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej

Obsługa firmowej poczty elektronicznej, terminarz, oferty handlowe