Porównywarka

Sprawdź możliwości naszych produktów i poznaj różnice między nimi

Dokumenty
 

Doradca Podatkowy Start

Doradca Podatkowy

Doradca Podatkowy Plus

Pakiet Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy START to produkt dedykowany biurom rachunkowym, które świadczą swoje usługi dla firm i osób fizycznych prowadzących księgowość w sposób uproszczony (księga przychodów i rozchodów) oraz na zasadzie ewidencji ryczałtowej.

Pakiet Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy to oferta dla firm świadczących usługi związane z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy Premium to najbardziej rozbudowane, kompleksowe narzędzie kierowane do firm świadczących pełny zakres usług związanych z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia dokumentacji ZUS i spraw pracowniczych.

Możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym

nie
nie
tak

Wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych

tak
tak
tak

Obsługa transakcji w złotówkach i walutach obcych

tak
tak
tak

Wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości, ceny, stawki VAT, zbiorcza/rabat)

tak
tak
tak

Sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu

tak
tak
tak

Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów

tak
tak
tak

Wprowadzanie wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej

tak
tak
tak

Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych

tak
tak
tak

Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami

tak
tak
tak

Bieżąca kontrola kondycji finansowej przedsiębiorstwa

tak
tak
tak

Rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów

tak
tak
tak

Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi

tak
tak
tak

Generowanie plików JPK

tak
tak
tak

Prowadzenie zapisów KPiR oraz Rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej

tak
tak
tak

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

tak
tak
tak

Ewidencja wynagrodzeń

tak
tak
tak

Prowadzenie spisów z natury

tak
tak
tak

Możliwość sporządzania deklaracji podatkowych

tak
tak
tak

Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy

tak
tak
tak

Operacje seryjne jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, generowanie i wysyłka plików JPK, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych

tak
tak
tak

Przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów

tak
tak
tak

Realizacja czynności administracyjnych, tj. kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima

tak
tak
tak

Generowanie różnych analiz dla poszczególnych baz klientów

tak
tak
tak

Tworzenie wielopoziomowego planu kont

nie
tak
tak

Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres

nie
tak
tak

Możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji

nie
tak
tak

Dowolne definiowanie oraz wydruk różnych zestawień

nie
tak
tak

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

tak
tak
tak

Możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów

nie
tak
tak

Ewidencja pracowników

nie
nie
tak

Ewidencja wynagrodzeń (pracownicy etatowi, umowy cywilnoprawne)

nie
nie
tak

Rozliczenie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, nadgodzin, dodatków

nie
nie
tak

Naliczanie, wydruk oraz eksport deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

tak
tak
tak

Naliczanie i przesyłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych

nie
nie
tak

Sporządzanie deklracji dla PFRON (Wn-D z imiennymi załącznikami)

nie
nie
tak

Rozliczanie nadgodzin w okresie 1-miesięcznym

nie
nie
tak

Zbiorcze naliczenie odpisów amortyzacyjnych

nie
nie
tak

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

nie
nie
tak

Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych

nie
nie
tak

Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby

nie
nie
tak