Porównywarka

Sprawdź możliwości naszych produktów i poznaj różnice między nimi

Dokumenty
 

Comarch ERP Optima Faktury

Comarch ERP Optima Handel

Comarch ERP Optima Handel Plus

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony dla firm usługowych, który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nieograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe

Comarch ERP Optima Handel gwarantuje pełną kontrolę procesów logistycznych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przez co umożliwia efektywne zarządzanie towarami w magazynie.

Comarch ERP Optima Handel Plus jest dedykowany dla przedsiębiorstw, które prowadzą rozbudowaną gospodarkę magazynową.

Wystawianie faktur sprzedaży oraz zakupu

tak
tak
tak

Wystawianie Faktur Korygujących (ilość, wartość, podatek VAT, korekta rabatowa)

tak
tak
tak

Możlwość fiskalizacji dokumentów sprzedażowych dla osób fizycznych

tak
tak
tak

Prowadzenie transakcji w walutach obcych

tak
tak
tak

Pełną współpracę z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, Preliminarz Płatności ułatwiający planowanie przepływu środków finansowych w firmie

tak
tak
tak

Standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty. Możliwość definiowania własnych form płatności przez użytkownika

tak
tak
tak

Możliwość definiowania schematów numeracji dokumentów

tak
tak
tak

Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów

tak
tak
tak

Możliwość edycji wydruków

tak
tak
tak

Obsługa zewnętrznych dokumentów magazynowych (PZ – Przyjęć Zewnętrznych, WZ – Rozchodów Zewnętrznych).

nie
tak
tak

Obsługa wewnętrznych dokumentów magazynowych (PW – Przyjęć Wewnętrznych, RW – Rozchodów Wewnętrznych, MM – Przesunięć Międzymagazynowych)

nie
tak
tak

Mozliwość wykonania inwentaryzacij

nie
tak
tak

Kompletacja produktów

nie
tak
tak

Prowadzenie wielu magazynów w obrębie jednej firmy

nie
tak
tak

Współpraca z DPD oraz Sendit

nie
tak
tak

Obsuga obrotu opakowaniami kaucjonowanymi

nie
tak
tak

*Prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl)

nie
tak
tak

*Współpraca z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż

nie
tak
tak

Możliwość prowadzanie na magazyn zasobów towaru z podziałem na partie, zróżnicowane pod względem opisujących je cech, a następnie precyzyjne wydawanie konkretnych partii towaru

nie
nie
tak

Możliwość wystawienia Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów na towary pochodzące z różnych magazynów

nie
nie
tak

Możliwość obsługi wielu firm na jednej licencji oprogramowania Comarch ERP Optima

nie
nie
nie