Porównywarka

Sprawdź możliwości naszych produktów i poznaj różnice między nimi

Dokumenty
 

Start Mikrofirma

Start Mała Firma

Start Firma

Comarch ERP Optima START Mikrofirma to doskonałe narzędzie pozwalające na obsługę prostej działalności handlowej lub usługowej. Pakiet umożliwia obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i łatwe wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami.

Comarch ERP Optima START Mała Firma to propozycja dla każdej firmy usługowej i większości niedużych firm handlowych poszukujących prostego i intuicyjnego systemu wspierającego sprzedaż i pozwalającego rozliczyć się ze swojej działalności w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.

Comarch ERP Optima START Firma to pakiet dla firm handlowych, które za atrakcyjną cenę otrzymują kompleksowe rozwiązanie z wydajnym modułem Handel, wspomagającym prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pakiet zawiera również moduł fakturujący oraz CRM.

Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów

tak
tak
tak

Wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych

tak
tak
tak

Sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu

tak
tak
tak

Wprowadzanie wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej

tak
tak
tak

Fiskalizacja sprzedaży dla osób fizycznych

tak
tak
tak

Wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, ceny, stawki VAT, zbiorcza/rabat)

tak
tak
tak

Obsługa transakcji w złotówkach i walutach obcych

tak
tak
tak

Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami

tak
tak
tak

Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych i kondycji finansowej firmy

tak
tak
tak

Rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów

tak
tak
tak

Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi

tak
tak
tak

Możliwość sporządzania deklaracji podatkowych i wysyłki e-Deklaracji

nie
tak
nie

Rejestracja kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, osoba prowadząca, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.)

nie
nie
tak

Przeprowadzanie inwentaryzacji

nie
nie
tak

Obrót opakowaniami kaucjonowanymi

nie
nie
tak

Tworzenie deklaracji Intrastat

nie
nie
tak

Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów

nie
nie
tak

Prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl)

nie
nie
tak

Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet

nie
nie
tak

Harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.)

nie
nie
tak

Faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów

nie
nie
tak

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

nie
tak
nie

Prowadzenie spisów z natury

nie
tak
nie

Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB

tak
tak
tak

JPK_PKPIR, JPK_EWP

nie
tak
nie

JPK_MAG

nie
nie
tak

Ewidencja wynagrodzeń

nie
tak
nie

Prowadzenie zapisów KPiR oraz Rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej

nie
tak
nie

Obsługa firmowej poczty elektronicznej, terminarz, oferty handlowe

nie
nie
tak